RehaStep Trier

Holger Lengert, RehaStep Trier

Holger Lengert, (Integrationscoach/Fachtrainer) Standortleiter

Maike Drescher (Dipl.-Psychologin)

Maike Drescher (Psychologin)

Christian Nicolay (Integrationscoach, Fachtrainer)

Christian Nicolay (Integrationscoach/Fachtrainer)

Ruth Reiner

Ruth Reiner (Integrationscoach/Fachtrainer)

Nächste Starttermine

Kaiserslautern: 20.06.2022 und 19.09.2022
Saarbrücken: 11.07.2022 und 24.10.2022
Trier: 05.09.2022